Indkøb, udbud og kontraktforhandling

Vi gør din forretning yderst rentabel set i forhold til omkostninger og processer.

Vi kan købe langt bedre og billigere ind for din virksomhed, end du selv kan, fordi vi ikke beskæftiger os med andet. Som professionelle indkøbseksperter har vi den fornødne indsigt og erfaring, der sikrer dig markante besparelser på stort set alle indkøbsområder.

Vi arbejder passioneret efter princippet om ’no cure, no pay’. Hver gang vi skaber en omkostningsreduktion til dig, får vi selv en procentuel del af den opnåede besparelse. Lykkes vi ikke med besparelser på dine vegne, er vi ikke honorarberettigede. Så enkelt er det at arbejde sammen med Active-Business Care.