Advokatsamfundet

Vi ville ikke have opnået samme resultat

Vi fik i sin tid en henvendelse fra Jens Højberg hos Active-Business Care. Vi har ikke tidligere anvendt eksterne konsulenter på indkøbsområdet, men besluttede at gøre forsøget på vores telefoniløsning.

Advokatsamfundet har omkring 50 medarbejdere, hvoraf alle har fastnettelefon og nogle mobiltelefoner.
Jeg fik umiddelbart et positivt indtryk af Active-Business Care, og vi aftalte, at de skulle se på vores telefoni. Vores eksterne IT-rådgiver deltog også i processen.

Jeg oplevede et godt samarbejde med Jens Højberg. Han var dedikeret fra første færd, han overholdt alle aftaler undervejs, han agerede professionelt og fremstod meget erfaren inden for sit felt.

Telefoniområdet er vanskeligt gennemskueligt, og det var derfor en lettelse at have Jens Højbergs ekspertise med ind over.

Resultatet af Active-Business Cares indsats var meget tilfredsstillende. Det er tydeligt, at Jens Højberg har solidt kendskab til telebranchen, og Advokatsamfundet opnåede en anseelig besparelse på omkring 50 procent af den oprindelige udgift.

Maria Elena Klüver,
Administrationschef i Advokatsamfundet

Advokatsamfundet omfatter 6.000 advokater i Danmark og arbejder for at sikre tilliden til advokater og for at sikre alle danskere et sundt retssamfund.

Advokatrådet er bestyrelsen for Advokatsamfundet. Advokatrådet er det organ, som fastlægger de overordnede linjer og træffer de overordnede beslutninger for Advokatsamfundet. Det gælder opgaverne om at sikre advokaternes integritet og uafhængighed, sikre advokaternes faglige kompetencer, håndhæve de krav, som advokaterne er underlagt, og at arbejde for at gavne retssikkerheden i samfundet.