Brdr. A&O Johansen A/S

Besparelser på indirekte indkøb med minimal ressourceindsats

Da Active-Business Care ville udfordre os på vores omkostninger, var tanken: ”Hvorfor bruge en konsulent til den opgave?”

Jens Højberg fik os overbevist om, at han kunne vise os, hvordan man kan tilgå forskellige opgaver vedrørende forhandling af kontrakter og dermed også priser.

Samarbejdet har nu varet ca. 1 år, og et par store projekter er blevet afsluttet med succes. Active-Business Care er professionel i sin forhandling, vedholdende ned til sidste krone, og resultatet heraf har været godt.

Det er en meget enkel proces at gøre brug af Active-Business Cares indkøbsrådgivning. Udover fordelen ved ikke at have en fast omkostning forbundet med en forhandlingsansvarlig, er der tillige tale om en enkel afregningsform, der er let og smidig – ‘no cure, no pay’.

For virksomheden er konceptet tidsbesparende og giver mulighed for at allokere en manglende ressource til områder, der i hverdagen ikke er i fokus. Mens vi har brugt tid på det, vi er rigtig gode til, nemlig at servicere vores kunder, har Active-Business Care brugt tid på at forbedre vores bundlinje betydeligt.

Uden at skulle igennem hele indkøbsprocessen kan vi konstatere, at der på rengøring og telefoni over en 2-årig periode er opnået en reduktion af vores omkostninger ud over det forventede.

Jeg kan derfor anbefale at entrere med Active-Business Care – det betaler sig på bundlinjen!

Henrik Tyge Krabbe,
COO/CFO Drift- og finansdirektør
Brdr. AO Johansen

Med 48 håndværkerbutikker, et fuldautomatiseret lager samt prisvindende e-handelssystemer, står vi klar til at servicere den danske byggebranche indenfor byggetekniske produkter. Som kunde vil du møde kompetente medarbejdere, uanset om du besøger en håndværkerbutik, ringer til vores kompetencecenter eller taler med din konsulent.
Vi investerer løbende i vores e-handelsplatform med vores hjemmeside samt vores prisvindende applikation til smartphones og iPads. Udover aktiviteter i Danmark har vi aktiviteter i Sverige og Estland.

AO’s målsætning er at imødekomme eller overgå vores kunders stigende ønsker og krav til os som daglig leverandør. Vi skal være yderst konkurrencedygtige på vores priser. Styringen af egne interne omkostninger afspejles i prissætningen til vores kunder og indrømmet, vi er gode også på dette område.