CEJ A/S

Active-Business Care var “vores mand”

Da CEJ stod overfor en udfordring vedrørende vores telefoni, valgte vi at bede Active-Business Care om at se på denne opgave for os. Dels på grund af mangel på arbejdsmæssig ressource i CEJ; men især fordi vi vidste, hvor kompliceret en opgave, det kunne udarte sig til, idet telemarkedet for os ”almindelige” forbrugere er et næsten uigennemskueligt marked.

Med Active-Business Care som sparringspartner, måtte vi hos CEJ konstarere én ting: der var styr på processen fra start til slut. Active-Business Care var hele tiden på toppen af situationen. CEJ blev inddraget i processen, når der skulle tales muligheder for fremtiden samt hvilke løsninger, der fandtes.
Det scenarie, at vi ikke skulle sidde med en sælger og drøfte muligheder, var rart, fordi vi vidste, at Active-Business Care var ”vores mand” og ville os det bedste.

Med en reduktion på op imod 50% må Active-Business Cares løsning af opgaven siges at være lykkedes. I CEJ tør vi slet ikke tænke på, hvilken aftale, vi var endt med, hvis Active-Business Care ikke var blevet involveret som sparringspartner i opgaven.

Derfor har vi i CEJ ledergruppen nu udpeget yderligere opgaver, som Active-Business Care skal løse for os, da vi bevisligt ved, at Active-Business Care altid stræber efter at finde den bedste løsning.

Henrik Lausten,
Økonomichef

Indtil januar 2007 var CEJ Ejendomsadminstration A/S en fondsejet virksomhed, hvorefter det blev skilt ud som et selvstændigt aktieselskab. I dag er CEJ Ejendomsadministration A/S et af Danmarks største private ejendomsselskaber med administration af mere end 300 ejendomme indenfor boligudlejningsejendomme, andelsboligforeninger, erhvervsejendomme og almene ejendomme i København og omegn.

Hos CEJ ved vi , hvad kompetencer er i det daglige – nemlig at sørge for vores lejere og administrere ejendomme. Men for at kunne drive en sådan virksomhed, er der som i alle andre virksomheder en del øvrige gøremål, der skal ordnes, for at forretningen hænger rentabelt sammen.