Dyrenes Beskyttelse

Har drive og arbejder hurtigt

Vores samarbejde med Active-Business Care begyndte omkring indkøb af papirvarer og tryksager, hvilket er en større post hos en interesseorganisation som Dyrenes Beskyttelse. Opgaven til Active-Business Care lød, at de ganske enkelt skulle finde billigere leverandører, end dem vi allerede havde.

Active-Business Care gik til opgaven med iver og professionalisme, og de klarede det hele rigtig godt. Som næste projekt kastede vi os over telefonien hos Dyrenes Beskyttelse. Vi er 50 medarbejdere i alt og har samtidig en døgnbetjent vagttelefon, som bare skal fungere konstant alle ugens dage. Telefonimarkedet er noget uoverskueligt, så det var en større mundfuld, men Active-Business Care fik indhentet en uovertruffen telefoniløsning og samtidig en stor økonomisk besparelse hjem til os.

Den primære fordel ved at arbejde sammen med en virksomhed som Active-Business Care er, at de har et utrolig godt netværk og kendskab til leverandører på mange forskellige områder. Det giver os som kunde et professionelt overblik, som vi ellers ikke ville have haft.

Derudover arbejder Active-Business Care hurtigt, og der er et godt drive i dem. Derfor vil de også være vores forlængede arm frem over, når vi står med større indkøb og komplekse kontraktforhandlinger.

Britta Riis
Direktør, Dyrenes Beskyttelse
Dyrenes Beskyttelse er Danmarks ældste og største dyreværnsorganisation med ca. 75.000 medlemmer. Dyrenes Beskyttelse arbejder for øget dyrevelfærd gennem politisk påvirkning både nationalt og internationalt, oplysningsarbejde og praktisk hjælp til dyr i nød.

Organisationen har 200 frivillige kredsformænd, der årligt deltager i 3.400 dyreværnssager og 11.000 sager i forbindelse med dyr i nød. Derudover driver Dyrenes Beskyttelse 13 dyreinternater og 12 vildtplejestationer.