EKJ

Herligt frembrusende og tillidsvækkende

Vi engagerede Active-Business Care, da vi ønskede at evaluere vores rengøringsleverance, herunder pris og kontraktlige forhold. Active-Business Care stod for hele processen med at indbyde en række rengøringsvirksomheder, herunder vores eksisterende leverandør, til en forhandlingsrunde. Derefter forestod Active-Business Care kontraktforhandlingerne.

Jens Højberg fra Active-Business Care har drevet processen rigtig godt, og hvad der var vigtigt for EKJ, nemlig at alle leverandører blev behandlet anstændigt uden at føle sig trynet, levede Active-Business Care fint op til. Jens aflastede i høj grad min indkøberrolle i denne forbindelse. Gennem hele processen kunne jeg – foruden at være rolig, da sagen var i gode hænder – affærdige de mange henvendelser fra forskellige rengøringsselskaber, som ville sælge rengøring, ved ganske enkelt at henvise til Jens. Også efterfølgende kan jeg med en god følelse takke nej til diverse rengøringshenvendelser, da jeg ved, at vi nu har en rigtig god kontrakt. Det er rigtig rart i en travl hverdag.

Samarbejdet med Jens Højberg og Active-Business Care har på alle leder været godt, ikke mindst den besparelse på 30 %, Jens hentede hjem til os.

Ud over at Jens Højberg er meget energisk, kompetent, troværdig og tillidsvækkende, så besidder han en egenskab, som man umiddelbart ville karakterisere som negativ; han er nemlig temmelig frembrusende, men det er i hans rolle en meget stærk egenskab, som utvivlsomt var med til, at EKJ fik en god rengøringskontrakt.

Elise Heien,
HR- og Administrationschef

EKJ er en rådgivende ingeniørvirksomhed med stærke grundværdier. Kvalitet gennem engagement er de ord som virksomheden har arbejdet ud fra, siden den blev grundlagt i 1961 af Erik K. Jørgensen.

EKJ RÅDGIVENDE INGENIØRER AS, der er fonds- og medarbejderejet, medvirker som videnvirksomhed til skabelse og bevarelse af fysiske rammer for menneskelig virksomhed.

De ca. 200 medarbejdere er beskæftiget i en flad organisation med korte beslutningsveje og løser ingeniøropgaver inden for byggeri og anlæg på områderne: Konstruktioner, herunder bygninger, broer, tunneller, havne, veje og baner. I forlængelse af dette, arbejder EKJ med vvs, ventilation, indeklima og energi, elektriske anlæg og dataanlæg, projektledelse, byggestyring, eksternt miljø, kvalitetssikring, værdiledelse, risikoanalyser, byfornyelse, drift og vedligeholdelse samt bygherrerådgivning.