Hjerteforeningen

Hver en krone tæller

LAGERHÅNDTERING FOR HJERTEFORENINGEN
Hver en krone tæller
Hjerteforeningen har arbejdet sammen med Active-Business Care gennem en årrække, fordi hver en krone af foreningens indsamlede midler tæller. Jo mere vi kan bruge til forskning, forebyggelse og patientstøtte, jo bedre er det naturligvis.

Senest har A-BC med den fremkommelige og behagelige Jens Højberg i spidsen forhandlet en god aftale om lagerhåndtering hjem til Hjerteforeningen. Som stor forening benytter vi os af et eksternt lager, der tager sig af distribution af bestilte varer i foreningens webshop, reklamemateriale, velkomstpakker med videre.

Vi har de senere år udliciteret lagerhåndtering, pakning og forsendelse for omkring én million kroner årligt. Vi har haft en glimrende leverandør på dette område i mange år, men vi besluttede at konkurrenceudsætte leverandørens budget med A-BC ved roret.

Jens Højbergs og A-BCs indsats resulterede i en ny leverandør af ydelsen, en bedre serviceaftale, samt ikke mindst en besparelse på hele 30 %.

A-BC researchede markedet, udvalgte fire potentielle leverandører, indhentede tilbud, og gennemførte de fornødne forhandlinger. Som økonomiansvarlig i Hjerteforeningen var jeg med på sidelinjen. Jeg oplevede Højberg agere professionelt, ærligt, venligt og med passende dosis af brutalitet over for leverandørerne.

_________________________________________

Hjerteforeningen er Danmarks næststørste sygdomsbekæmpende organisation med 136.800 medlemmer. Foreningen arbejder med forskning i hjerte-kar-sygdomme, forebyggelse af hjertesygdomme og patientstøtte.

Hjerteforeningen er en privat organisation, der arbejder for indsamlede midler. Hvert år yder foreningen økonomisk støtte for mere end 25 mio.kr., til en stor del af den danske forskning på hjerte-kar-området.

Torben Koed
Vice adm. direktør / CFO hos Hjerteforeningen

Hjerteforeningen har arbejdet sammen med Active-Business Care gennem en årrække, fordi hver en krone af foreningens indsamlede midler tæller.
Jo mere vi kan bruge til forskning, forebyggelse og patientstøtte, jo bedre er det naturligvis.