KommuneForsikring A/S

Sikrer konkurrencedygtig pris og vilkår

KommuneForsikring A/S har benyttet Active-Business Care som rådgiver i forbindelse med anskaffelse af multifunktionsmaskiner.

Active-Business Care har vurderet leverandørernes tilbud og bidraget til, at både pris og vilkår er konkurrencedygtige. Det er mit indtryk, at Active-Business Care har et godt kendskab til markedet og kan sikre en effektiv benchmark af leverandører og maskiner.

Jesper Storm Hansen, IT-chef
KommuneForsikring

KommuneForsikring har en stærk profil inden for forsikring af kommuner og regioner.

Den norske forsikringskoncern Gjensidige Forsikring ejer KommuneForsikring og Fair Forsikring. Den viden og erfaring, der er opbygget gennem tiden ved at forsikre nogle af landets største offentlige virksomheder, bruges også i dag over for udvalgte erhvervssegmenter og private kunder.