KVUCS

Skepsis gjort til skamme

Som Inspektor for KVUC er ens arbejdsopgaver alsidige og til tider yderst tidskrævende hvilket bevirker, at ens fokus i perioder er rettet mod opgaver, der skal løses lige hér og nu. Det betyder også, at det er naturligt at skrinlægge andre projekter. Da jeg blev præsenteret for Active-Business Care, skal jeg indrømme, at jeg var noget skeptisk; men tænkte på den anden side, at med Active-Business Cares koncept havde jeg ALT AT VINDE, INTET AT TABE.

Efterfølgende må jeg konstatere, at efter Active-Business Care har gennemgået vores strøm og ikke mindst vores energiforbrug hos KVUC, er min skepsis blevet gjort til skamme. Der har hele vejen rundt været tale om kæmpe besparelser, som jeg i dag ikke ville have været foruden.

Samtidig har jeg kunnet konstatere, at mit fokus har været rettet mod de projekter, jeg har fundet mest favorable at arbejde videre med, mens jeg i forhold til strøm- og energiindkøb trygt har kunne overlade denne projektstyring til Active-Business Care, som under hele forløbet har været på toppen af opgaven.

Så min konklusion er kort: til de, der måtte være i tvivl, prøv det!

Får I bare halvt så gode resultater som jeg har oplevet, har det været det hele værd.

Der hersker ingen tvivl om Active-Business Cares yderst professionelle måde at løfte opgaverne på samt deres smidighed, når det gælder dialog alle parter imellem. Jeg vil derfor viderebringe budskabet til alle, som måtte være i tvivl herom.

Søren Meilche, Inspektør
KVUC

Den selvejende institution KVUC er Københavns Voksenuddannelsescenter. På KVUC følger 6.000 voksne borgere over 18 år undervisning indenfor en bred vifte af fag og niveauer. KVUC tilbyder et fleksibelt og sammenhængende voksenuddannelsessystem som sikrer, at alle kan starte på det rette niveau på det rigtige tidspunkt.

Med kursusstart fire gange årligt suppleret med omfattende fleksible og virtuelle undervisningstilbud, er der farbare uddannelsesveje for voksne i retning af både erhvervsuddannelserne, de videregående uddannelser og større jobkompetencer på arbejdsmarkedet.

Efteråret 2006 flyttede KVUC til byens centrum overfor Kongens Have i en nyrestaureret og moderniseret bygning, hvor KVUC har mulighed for at tilbyde optimale forhold – for både kursister og medarbejdere.