Mandag Morgen

Vælg besparelse, vælg A-BC

I bestræbelserne på at opnå større besparelser på Huset Mandag Morgens forskellige leverandøraftaler, har Huset Mandag Morgen valgt at indgå samarbejde med firmaet Active-Business Care.

Vi havde allerede forhandlet gode aftaler på plads på området for kontorartikler, da vi første gang mødtes med Active-Business Care. Alligevel fandt Active-Business Care en besparelse på ikke mindre end 20 %.

Det positive samarbejde har medført, at Huset Mandag Morgen med stor sandsynlighed vil bruge Active-Business Care som sparringspartner i fremtiden.

Eva Elsborg, Økonomichef
Mandag Morgen

Som Danmarks største uafhængige tænketank, skaber Huset Mandag Morgen grundlag for fornyelse og udvikling hos førende virksomheder og organisationer.