Margrethe Hjemmet

Fælles værdigrundlag

Margrethe Hjemmet er det første friplejehjem under “Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige og ældre”. Margrethe Hjemmet er startet den 1. januar 2004.

At være et friplejehjem betyder, at borgere fra hele landet er velkomne til at bo på Margrethe Hjemmet. Men det betyder også, at vores hverdag tilpasses de beboere, som bor på Margrethe Hjemmet. De borgere som ønsker at deltage i hjemmets aktiviteter samt de, der blot ønsker at spise sammen med os i spisestuen. Vi behøver ingen gennemsnitsløsninger, for vi har muligheden og lysten til at drage omsorg for og servicere det enkelte menneske. At være friplejehjem er for os lig med at skabe et hjem, hvor der er rart at være, og hvor alle føler sig velkomne.

Det er derfor også vigtigt for os at se de skæve vinkler og samarbejde på tværs af brancher og generationer.

Vores arbejdsform og værdigrundlag passer således strålende med Active-Business Cares værdigrundlag og samarbejdsform, og vi har haft stor glæde af Active-Business Cares evner til at netværke og rådgive i ”alverdens” tænkelige spørgsmål.

Irene Hesselberg, Forstanderinde
Margrethe Hjemmet