Professionshøjskolen Metropol

God dialog er guld værd

Sommeren 2006 stod vi overfor at skulle udskifte kopimaskiner på en af vores uddannelser. I erkendelse af, at kopimaskineområdet krævede mange ressourcer at sætte sig ind i, kontaktede vi Active-Business Care.

Vi vidste, at der er faldgruber, hvor vi kunne ende i en kontraktmæssig uholdbar situation. Det skulle gerne undgås. Samtidig er det meget tidskrævende at foretage en ordentlig indkøbsproces. Derfor overlod vi alt arbejdet til Active-Business Care, som på vores vegne fik sendt opgaven i udbud. Active-Business Care afdækkede markedet, indhentede priser og fik lavet gode kontrakter, som endte med tilfredsstillende leveringer og en opfølgning på tingene. Hele tiden var Active-Business Care med på sidelinjen for at følge processen.

Vi har fået opfyldt vores mål. At få en god aftale samtidig med, at vi ikke selv har skullet foretage benarbejdet. Under hele processen har der været en god dialog mellem Professionshøjskolen Metropol og Active-Business Care. Vi er fuldt ud tilfredse med de opnåede resultater.

Jacob Velling, Administrationschef
Professionshøjskolen Metropol

Professionshøjskolen Metropol er en samordning af en række mellemlange og to korte videregående uddannelser. Professionshøjskolen Metropols vision er at samle alle mellemlange uddannelser, som har betydning for sundhedsfremme og forebyggelse i Hovedstadsregionen.

Professionshøjskolen Metropol skal uddanne professionelle til at varetage sundhedsfaglige og bioteknologiske opgaver bedst muligt. De arbejder med viden og udvikling i grund-, efter- og videreuddannelserne og i den praksis, som uddannelsen drejer sig om. Udviklingsarbejdet foregår i tæt samarbejde med brugere, aftagere samt forsknings- og udviklingsmiljøer.