Vestforbrændingen

Gammeldags købmandskab

Som alle andre virksomheder har Vestforbrænding en stram omkostningsstyring. I 2009 blev vi præsenteret for Active-Business Cares forretningskoncept. Kan man uden at trække på interne ressourcer optimere sine indkøb og samtidig spare penge? Et interessant spørgsmål, vi valgte at afprøve.

Vi startede op med mindre projekter og kunne efter kort tid konstatere, at de iværksatte initiativer havde en positiv virkning på omkostningerne. Active-Business Cares koncept fungerede fint, og der blev gennemført konkrete besparelser.
Active-Business Care gennemgik herefter omkostningerne på kantineområdet. Efter en grundig analyse samt dialog med nuværende og nye potentielle leverandører, valgte Vestforbrænding at ændre vores leverandørportefølje. Der blev i den forbindelse effektueret konkrete besparelser.

Vi har efterfølgende udvalgt flere områder, som Active-Business Care skal analysere for os. Der er stadig mange penge at hente i godt gammeldags købmandskab. En færdighed som Active-Business Care har bevist, at de besidder. Vestforbrænding kan anbefale et samarbejde med Active-Business Care med de erfaringer, vi har på nuværende tidspunkt.

Christian Weigel,
Økonomichef, Vestforbrænding

Vestforbrænding er Danmarks største affaldsselskab. Vi vil forbedre miljøet ved at arbejde for mere genbrug og effektiv udnyttelse af energi.

Vestforbrænding arbejder med en lang række aktiviteter indenfor affaldsforbrænding med tilhørende energiproduktion, genbrug og deponering. Vestforbrænding arbejder på vegne af vores 19 ejerkommuner. Vestforbrænding driver bl.a. en række genbrugsstationer og forskellige indsamlingsordninger som f.eks. kuber til glas og papir.
Forbrændingsanlægget er landets største. Vi producerer elektricitet til ca. 80.000 husstande og fjernvarme til ca. 75.000 husstande. Vi rådgiver desuden om korrekt affaldshåndtering, og vores forbrugertjeneste afholder kurser for skoleelever m.fl.